Δήλωση γνωστοποίησης

Είμαστε υποχρεωμένοι από την άδεια που κατέχουμε με την επιτροπή τυχερών παιγνίων του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Gambling Commission) να ενημερώσουμε τους παίκτες μας σχετικά με το τι συμβαίνει με τα κεφάλαια που έχουμε στην κατοχή μας για λογαριασμό τους, καθώς και το βαθμό στον οποίο τα κεφάλαια προστατεύονται σε περίπτωση χρεοκοπίας. Τα κεφάλαια των πελατών διατηρούνται σε λογαριασμό που είναι ξεχωριστός από το λογαριασμό που χρησιμοποιείται για τα χρήματα της εταιρίας. 

Ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της επιτροπής τυχερών παιγνίων του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Gambling Commission) για το διαχωρισμό των κεφαλαίων των πελατών στο επίπεδο: βασικός διαχωρισμός. Τα κεφάλαια δεν προστατεύονται σε περίπτωση χρεοκοπίας.  Παρακαλούμε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμό για περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα αξιολόγησης της επιτροπής παιγνίων του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Gambling Commission).

Η Sporting Odds Limited είναι αδειοδοτημένη και ελέγχεται από την επιτροπή τυχερών παιγνίων του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Gambling Commission)

Προσοχή: Τα τυχερά παίγνια εμπεριέχουν ρίσκο. Υπάρχει ο κίνδυνος να χάσετε κάποιο χρηματικό ποσό. Τα τυχερά παίγνια μπορεί να είναι εθιστικά.
Τα μέλη της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι πάνω από 21 ετών.