21+
   

Η συμμετοχή στο παιχνίδι επιτρέπεται μόνο σε άτομα 21 ετών και άνω. Η συμμετοχή ανηλίκων σε παιχνίδια που προσφέρονται από τη m.bwin.gr απαγορεύεται αυστηρά. Η Sporting Odds Limited έχει θέσει σε εφαρμογή αυστηρές διαδικασίες για την επαλήθευση της ηλικίας των πελατών της. Για να αποτραπεί οποιαδήποτε κατάχρηση, παρακαλούμε να κρατάτε σε ασφαλές μέρος τα στοιχεία πρόσβασης (ταυτότητα χρήστη, κωδικός, συνδυασμός ερώτησης-απάντησης).